Tag: ถูกน้ำมันลวก

ดูแลเมื่อโดนน้ำมันกระเด็น

คนที่เข้าครัวน่าจะเคยมีประสบการณ์โดนน้ำมันร้อนๆ กระเด็นใส่ ความแสบนี้แทบอยากจะดิ้นซะตรงนั้นเลยใช่ไหมล่ะ มาดูวิธีรักษาน้ำมันลวกแขนที่เรานำมาฝากกันดีกว่า อาการแสบร้อนจะได้ไม่ลุกลามทรมาน วิธีปฐมพยาบาลเมื่อถูกน้ำมันกระเด็นใส่ ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดทันที เมื่อโดนน้ำมันลวกให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ หรือเปิดน้ำให้ไหลผ่านบาดแผลบริเวณที่ถูกน้ำมันลวก นานประมาณ 10 นาที น้ำจะช่วยลดอุณหภูมิที่ผิว ระบายความร้อนออกจากแผล และช่วยป้องกันอาการผิวหนังพุพองได้ ถอดเสื้อผ้า ในกรณีที่ถ้าน้ำมันร้อนๆ เปียกเสื้อผ้าที่สัมผัสกับผิวหนังอยู่ ให้ถอดเสื้อผ้าออก หรือตัดเสื้อผ้าส่วนนั้น เพื่อไม่ให้ผิวสัมผัสกับความร้อนนาน แต่ถ้าบางส่วนติดแน่นกับผิวหนัง ไม่ควรดึงออก นอกจากนี้ถ้ามีเครื่องประดับให้ถอดออกให้หมด ประคบเย็น หากรู้สึกเจ็บปวดบริเวณที่ถูกน้ำมันลวก สามารถใช้ผ้าเย็น ถุงประคบเย็น เจลแช่เย็น วางนาบบริเวณที่ถูกลวกเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดได้ และยังช่วยยับยั้งความรุนแรงของการบาดเจ็บได้ด้วย ทายา หลังจากล้างแผลและซับให้แห้งแล้ว สามารถทายาชนิดครีมไตรแอมซิโนโลนบางๆ เพื่อรักษาอาการแผลพุพอง [..]