Day: August 22, 2021

โปรตีนจากนมวัว

3 ความเชื่อที่ผิดๆ สำหรับอาการลูก แพ้โปรตีนนมวัว ได้เองจริงหรือ 3 ความเชื่อที่ผิดๆ สำหรับอาการลูก แพ้โปรตีนนมวัว ได้เองจริงหรือ 3 ความเชื่อที่ผิดๆ สำหรับอาการลูก แพ้โปรตีนนมวัว ได้เองจริงหรือ       แพ้โปรตีนนมวัว เป็นความเชื่อที่ผิดอย่างหนึ่ง อาจจะทำให้ลูกน้อย มีอาการแพ้มากขึ้น ถ้าหากว่ารักษาไม่ตรงจุด อาการแพ้นมวัวนี้ถือเป็น โรคที่วินิจฉัยได้ไม่ง่ายเลย เด็กบางรายหลังได้รับนมวัวก็มีอาการทันที เช่น มีผื่นแดงขึ้นบริเวณใบหน้า แขน ขา ลำตัว ปากบวมเจ่อ หายใจขัด คัดจมูก      ขณะที่บางรายในช่วงแรกอาจยังไม่แสดงอาการใดๆ ออกมา แต่พอกินนม ไปสักระยะก็จะมีอาการเป็นหวัดเรื้อรัง ท้องเสีย