Day: August 21, 2021

โรคเกล็ดเลือดต่ำ

โรคเกล็ดเลือดต่ำ อันตรายมากกว่าที่คิด ที่คุณแม่ไม่ควรมองข้ามโรคเกล็ดเลือดต่ำ อันตรายมากกว่าที่คิด ที่คุณแม่ไม่ควรมองข้ามโรคเกล็ดเลือดต่ำ อันตรายมากกว่าที่คิด ที่คุณแม่ไม่ควรมองข้าม      โรคเกล็ดเลือดต่ำ มักเกิดในเด็กที่มีอายุ 2-6 ปี เป็นไอทีพีแบบชนิดเฉียบพลัน โดยเมื่อเป็นแล้วสามารถรักษาให้โรคสงบและใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ถ้าพบโรคนี้ครั้งแรกในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 10ปีขึ้นไป อาจเป็นโรคไอทีพีแบบเรื้อรัง ซึ่งอาการของโรคเกล็ดเลือดต่ำนั้น สามารถส่งผลถึงกับชีวิต โดยเฉพาะกับเด็กที่มีภูมิต้านทานน้อย โรคเกล็ดเลือดต่ำ ในเด็กเกิดจากสาเหตุอะไร โรคที่เกิดในทารกแรกเกิดนั้น มักมีสาเหตุมาจากแม่มีภาวะรกเสื่อม ทำให้ร่างกายต้องสร้างเม็ดเลือดแดงจำนวนมาก แต่เนื่องจากมีเกล็ดเลือดต่ำหรือเลือดหนืด จึงส่งผลทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวก รวมทั้งไม่สามารถนำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ จึงทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้น ติดเชื้อไวรัส โดยเมื่อลูกติดเชื้อไวรัส ร่างกายจะสร้างแอนติบอดี้ต่อเกล็ดเลือดของตนเอง และเมื่อม้ามเข้าทำลายเกล็ดเลือด