Day: August 9, 2021

การดูแลและพัฒนาการของลูกน้อยวัย 19 เดือนการดูแลและพัฒนาการของลูกน้อยวัย 19 เดือนพัฒนาการของลูกน้อย เดือนที่ 19 ลูกน้อยในวัย 19 เดือน ช่วงนี้ถ้าลูกไม่นอนหลับก็เคลื่อนไหวตัวตลอด กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ แข็งแรงและทำงานประสานกันได้ดีขึ้นมาก จึงเคลื่อนไหวคล่องแคล่วกว่าแต่ก่อน จะโตไวอย่างรวดเร็วจนคุณแม่ประหลาดใจ เป็นช่วงที่ Growth Hormone ถูกปล่อยออกมา ลูกน้อยในวัย 19 เดือนจะโตไวอย่างรวดเร็วจนคุณแม่ประหลาดใจ เป็นช่วงที่ Growth Hormone ถูกปล่อยออกมาในเวลาที่หลับสนิท เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเพิ่มของน้ำหนักในช่วงขวบปีแรกจะไม่มากนัก โดยน้ำหนักและส่วนสูงจะคงที่ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นสลับกันไป ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ของลูกน้อย เรียนรู้เรื่องขนาด ความหนักเบา และรูปร่างได้ดีจากการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ ทั้งพาตัวเองไปดูให้รู้ให้เห็นสิ่งต่างๆ