Tag: วิธีชงนมลูกที่ถูกต้อง

วิธีชงนม

เรื่องที่คุณแม่ควรรู้ วิธีชงนมลูก อย่างถูกต้องเรื่องที่คุณแม่ควรรู้ วิธีชงนมลูก อย่างถูกต้องเรื่องที่คุณแม่ควรรู้ วิธีชงนมลูก อย่างถูกต้อง      วิธีชงนมลูก ก่อนอื่นเลย คุณแม่ควรศึกษาวิธีชงนมอย่างถูกต้อง เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อย และเพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารครบถ้วน และป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งอาจปนเปื้อนมากับนม และภาชนะที่ใช้ในการชงนมให้ลูก การชงนมลูกไม่ใช่ว่าเพียงการนำน้ำใส่ขวด ตักนมผงใส่แล้วแกว่งเบาๆ เหมือนที่เคยทำกันมา แต่รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่ควรระมัดระวัง กลับมีผลต่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อยเป็นอย่างมาก เผย 6 วิธีชงนมลูกที่คุณแม่ควรปฏิบัติก่อนชงนมให้ลูก มีดังนี้ 1.ล้างมือให้สะอาด      อันดับแรกเลยคือการล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนหยิบจับสัมผัสอุปกรณ์ ของใช้ในการชงนมให้ลูกน้อย