VPS و VPN 1

تفاوت بین VPS و VPN چیست؟

تفاوت بین VPS و VPN ، سرویس خصوصی مجازی و شبکه خصوصی مجازی چیست؟ به غیر از کلمه مجازی در نام آنها، و این واقعیت که هر دو آنها به عنوان یک سرویس در سراسر وب به فروش می رسد، بین این دو نکات مشترکی وجود ندارد.
از یک طرف شما سیستم عامل اختصاصی با میزبانی آفلاین و ارائه شده به عنوان یک سرویس را دارید، از سوی دیگر شما یک شبکه از سرور اختصاصی دارید که به راحتی استفاده ناشناس و امن از اینترنت را برایتان مقدور می کند. زمانی که بحث ایمنی دراینترنت می آیند هر دو آنها فوق العاده مفید هستند، اما وظایف مختلفی را انجام می دهند.

ادامه مطلب