Day: August 4, 2021

การดูแลและพัฒนาการของลูกน้อยวัย 14 เดือนการดูแลและพัฒนาการของลูกน้อยวัย 14 เดือนเมื่อลูกน้อยเข้าสู่ช่วง ลูกน้อยวัย 14 เดือน คุณแม่คุณพ่อและทุกคนในบ้านลืมความเงียบเหงาไปได้เลย เพราะคุณจะมีเด็กน้อยคอยส่งเสียงเจื้อยแจ้วตลอดทั้งวัน เพราะเด็กในวัยนี้สามารถสะสมคำศัพท์ได้มากขึ้น สามารถพูดคำว่าพ่อ แม่ หรือเรียกคนสนิทในครอบครัว รวมทั้งสัตว์บางประเภทได้ รวมทั้งสามารถเข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่พูดจึงอยากที่จะสื่อสารโต้ตอบ นอกจากนี้ ยังเป็นช่วงที่ลูกจะเรียนรู้ทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือในระดับซับซ้อนยิ่งขึ้น ถือเป็นช่วงที่ร่างกายในด้านต่างๆ พัฒนาขึ้นในอีกขั้น มหัศจรรย์แห่งช่วงวัย : การเคลื่อนไหวของลูกน้อยในเดือนนี้จะเริ่มมีการเดินสลับกับคลานมากขึ้น สรีระของลูกมีการเปลี่ยนแปลง คือ ช่วงท้องจะอ้วนกลม ก้นปอดและช่วงขาจะป้อม เมื่อกระดูกช่วงแขนและขาเติบโตเต็มที่รูปร่างจะดูสมส่วนมากขึ้น กินอิ่มนอนสบาย : คุณแม่อาจแบ่งอาหารบางอย่างที่ลูกสามารถกินได้โดยคำนึงถึงการเคี้ยวและระบบย่อยอาหารของเจ้าตัวเล็กเป็นสำคัญ ในช่วงนี้ระยะเวลาการนอนของลูกน้อยเหมือนผู้ใหญ่มากขึ้น หากนอนกลางวันมาก กลางคืนอาจนอนไม่หลับการให้ลูกนอนเตียงเร็วเกินไปโดยยังไม่ได้หัดให้อยู่นิ่งได้