เยอรมัน เชพเพิร์ด (German Shepherd) สุนัขยอดนิยมของตำรวจ

ความเป็นมาและภูมิหลัง

Max von Stephanitz ซึ่งเป็นคนแรกที่ขยายพันธุ์เยอรมัน เชพเพิร์ดได้อย่างเป็นทางการ เขาหลงใหลรูปลักษณ์ที่คล้ายกับสุนัขป่า ซึ่งมีร่างกายส่วนบนที่แข็งแรงและมีใบหูที่แหลม นอกจากนี้มันยังเป็นสุนัขที่ฉลาดและเต็มใจทำงาน ในปี ค.ศ.1889 เขานำเชพเพิร์ดที่ตรงตามอุดมคติเข้ามา และเปลี่ยนชื่อสุนัขจาก Hektor Linkrshein เป็น Horand von Grafrath พร้อมกับขึ้นทะเบียนสุนัข และสร้างมาตรฐานขึ้นมาใหม่

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 มีหลายประเทศที่ใช้สุนัขพันธุ์นี้เป็นทหารคุ้มกัน ในเวลาเดียวกัน American Kennel Club (AKC) ได้เปลี่ยนชื่อสุนัขจาก German Sheepdog เป็น Shepherd Dog ในขณะที่ชาวอังกฤษก็ได้ตั้งชื่อใหม่เป็น Alsatian Wolfdog ในปี ค.ศ.1931 AKC ก็ได้เปลี่ยนชื่อสุนัขกลับมาเป็นเยอรมัน เชพเพิร์ด ทั้งนี้ สุนัขพันธ์นี้ยังมีส่วนในสงครามโลกครั้งที่ 2 จากสุนัขที่ล่าสัตว์ ถูกนำมาใช้เพื่อต้อนชาวยิว ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2  ถูกเพาะพันธ์ให้มี 2 สาย คือสายประกวด (สายตะวันตก) และสายใช้งาน (สายตะวันออก)

ลักษณะภายนอก

เยอรมัน เชพเพิร์ดมีขน 2 ชั้น ซึ่งประกอบไปด้วยขนชั้นในที่หนาและแน่น และขนชั้นนอกที่ตรงและเป็นคลื่นเล็กน้อยโดยทั่วไปแล้วสุนัขพันธุ์นี้มีขนสีแทนและสีดำ หรือสีแดงและสีดำ อีกทั้งยังมีความยาวของเส้นขนระดับปานกลาง และหลุดร่วงตลอดปี สำหรับสีขนที่หายากประกอบไปด้วยสีดำล้วน สีขาวล้วน สีเงิน และสีน้ำเงิน ความยาวของลำตัวมักอยู่ระหว่าง 22-26 นิ้ว ซึ่งเป็นสัดส่วนเดียวกับส่วนสูง ทำให้สุนัขเดินได้อย่างแข็งแรง คล่องแคล่ว ยืดหยุ่น ก้าวเท้าได้ยาว และสง่างาม

นิสัยและอารมณ์

เยอรมัน เชพเพิร์ดเป็นสุนัขอารักขาและซื่อสัตย์ต่อคนในครอบครัว นอกจากนี้มันยังวางตัวแบบรักษาระยะห่างจากคนแปลกหน้า รวมถึงวางอำนาจหรือรุกรานสุนัขตัวอื่นๆ แต่กลับเป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงในบ้าน ยิ่งไปกว่านั้น สุนัขพันธุ์นี้ยังมีความสามารถหลากหลาย และแสดงความเฉลียวฉลาดให้เห็นในขณะที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่

การดูแล

สุนัขพันธุ์นี้สามารถอยู่นอกบ้านในสภาพอากาศหรืออุณหภูมิที่เย็น แต่มันก็เพลิดเพลินกับการอยู่ในบ้านเช่นกัน การฝึกและการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการรักษาร่างกายและจิตใจให้กระตือรือร้น และด้วยความที่ขนของเยอรมัน เชพเพิร์ดร่วงตลอดปี เจ้าของจึงต้องแปรงขน 1 หรือ 2 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อกระตุ้นการผลัดขน และเพื่อลดจำนวนขนที่ร่วงหล่นภายในบ้าน

 

ที่มา : https://www.vetbasket.com/-german-shepherd

Related Post