พลานาเรีย : กำจัดไม่หายแต่ช่วยให้ลดลงได้

10.13.3. Planaria in the Aquarium

สำหรับใครที่เลี้ยงปลา หรือไม้น้ำ ต้องประสบพบเจอกับปัญหาตัวประหลาดในตู้ ที่ลักษณะคล้ายหนอน เจ้าพวกนี้เรียกว่า พลานาเรีย

เป็นชื่อสามัญของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมแพลทีเฮลมินธิส เป็นหนอนตัวแบนที่อยู่ในชั้นเทอเบลลาเรียที่ไม่เป็นปรสิต แต่บางครั้งก็ใช้เป็นชื่อสามัญของสกุล Dugesia เป็นเทอเบลลาเรียกลุ่มที่มีสำไส้แตกเป็นสามแขนง อาศัยอยู่ในน้ำจืด ดำรงชีวิตเป็นอิสระ เคลื่อนที่โดยการคืบคลานไปบนพื้นผิว กินสัตว์อื่นเป็นอาหารมีเส้นประสาททางด้านท้องเพียงคู่เดียวแบ่งเซลล์แบบ mitosis ได้

Model systems for regeneration: planarians | Development

สำหรับตู้ไม้น้ำ พลานาเรีย เป็นหนอนตัวแบนชนิดหนึ่ง ไม่ใช่พยาธิ ไม่ใช่ปรสิต ไม่ดูดเลือด จึงไม่เป็นอันตรายต่อปลาในตู้ ตู้ที่มีพลานาเรียแสดงว่ามีการสะสมและมีเศษอาหารตกค้างอยู่และกำจัดของเสียไม่หมด ให้ทำความสะอาดระบบกรอง เปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อยๆจะช่วยให้หายไปได้ หรือเลี้ยงปลาหรือกุ้งที่สามารถเก็บกินเศษอาหารได้หมดอย่างรวดเร็วและสมดุลย์กับระบบนิเวศน์ภายในตู้ โดยมากจะติดมากับปลาหรือไม้น้ำที่เรานำมาลงตู้ หรือน้ำประปานั่นเอง อีกทางหนึ่งคือเลี้ยงปลาดาริโอ เพื่อกินเจ้าพลานาเรียโดยเฉพาะ

หรือใครที่ต้องการจะกำจัดโดยวิธีรวดเร็ว ก็มีกับดักพลานาเรียแบบสำเร็จขายหรือ DIY ก็ได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยดักพลานาเรียแล้ว ยังช่วยดักสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวอื่นได้อีก

Related Post